Πρόσωπα της Χρονιάς 2022

Γνωρίστε τα πρόσωπα & τις ομάδες της Χρονιάς 2022

Μπορείτε να επιλέγετε ηλεκτρονικά πρόσωπα και ομάδες ανά κατηγορία μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023.

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023 στις 7:00 μ.μ. στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Απονομής Βραβείων των Προσώπων της Χρονιάς.

Εκπαίδευση
Έρευνα
Καινοτομία

Νομός Ηλείας &
Νομός Αιτ/νίας